fbpx

Robert Głowacki

adwokat, doradca restrukturyzacyjny (lic. nr 1341), wspólnik

Specjalizacje:

prawo gospodarcze, upadłości i restrukturyzacje, prawo karne, podatki

Wykształcenie:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Prawo (2010)

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zarządzanie i Marketing (2009)

Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu – od 2014 r. wykonuje zawód adwokata

wpisany na listę doradców restrukturyzacyjnych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości

Publikacje naukowe:

T. Sójka, R. Głowacki – Zakres zakazu nabywania akcji własnych – umowy przedwstępne i instrumenty pochodne odnoszące się do akcji własnych [w:] Usus magister est optimus. Rozprawy prawnicze dedykowane Profesorowi Andrzejowi Kubasowi. C.H.Beck. 2016.

Pełnione funkcje:

Stały Arbiter przy Sądzie Arbitrażowym przy Polskiej Izbie Gospodarczej Importerów Eksporterów i Kooperacji

Członek Komisji Legislacyjnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kalinowe Pola Golf Club

Doświadczenie:

Adwokat, doradca restrukturyzacyjny, współzałożyciel Kancelarii. Od początku pracy zawodowej związany z prawem gospodarczym oraz obrotem gospodarczym. Doradzał przy transakcjach fuzji oraz przejęć. Prowadził badania due diligence oraz wspierał klientów przy umowach dotyczących zbycia udziałów z wykorzystaniem finansowania zewnętrznego. Przeprowadził proces scalania akcji (resplit) spółki publicznej notowanej na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Posiada szerokie doświadczenie w sprawach upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych. Bieżąco obsługuje prawnie postępowania upadłościowe oraz restrukturyzacyjne świadcząc pomoc prawną na rzecz syndyków czy zarządców. Reprezentuje także wierzycieli oraz dłużników w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego co umożliwia pełnienie funkcji syndyka, zarządcy, nadzorcy sądowego.

Praktyka Roberta to też postępowania sądowe i pozasądowe. Robert Głowacki prowadzi liczne postępowania zarówno cywilne, gospodarcze, karne oraz administracyjne. Wszystkie te postępowania cechuje znaczny stopień skomplikowania stanu faktycznego oraz konieczność poruszania się w wielu dziedzinach prawa.

Robert Głowacki odzyskał w swojej karierze zawodowej już ponad 400.000 zł opłat likwidacyjnych od towarzystw ubezpieczeń.

Przykładowe spośród prowadzonych postępowań:

  • postępowanie o ustalenie prawa pierwokupu terenów należących do majątku przedwojennego, gdzie wartość roszczenia została określona na kwotę ok. 9.000.000 zł,
  • postępowania karne dotyczące wypadków drogowych,
  • postępowania karne dotyczące przestępczości zorganizowanej,
  • postępowania karne dotyczą przestępczości gospodarczej w tym piramidy finansowej,
  • postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne jako pełnomocnik syndyków oraz zarządców.

Język: angielski

LINKEDIN