fbpx

Przekształcenia, połączenia, podziały i podatki

Przedsiębiorcom poszukującym odpowiedniej struktury dla skali biznesu, także z wykorzystaniem bezpiecznych rozwiązań podatkowych, oferujemy doradztwo prawne poparte licznymi doświadczeniami.

Zagadnienia zmian podmiotowych czy przedmiotowych to skomplikowane pod względem prawnym i faktycznym przedsięwzięcia. Dobre ich przygotowanie i wdrożenie jest gwarancją sukcesu oraz osiągnięcia zaplanowanych rezultatów biznesowych. Dostosowujemy formę prawną do skali działalności i zdefiniowanych założeń, optymalizujemy rozwiązania majątkowe zapewniając bezpieczeństwo prawne zarówno biznesowe jak i fiskalne.

Przedsiębiorcy korzystając z naszych usług zyskują sprawdzone i bezpieczne rozwiązania, formę prawną dopasowaną do potrzeb i założeń biznesowych, uwzględniającą także mogące w przyszłości wystąpić spory korporacyjne lub pomiędzy wspólnikami.

Wspieramy przedsiębiorców w zakresie:

 1. doradztwa prawnego przy wszelkiego rodzaju zmianach form prawnych działalności, a mianowicie przy przekształceniach, połączeniach, podziałach – z uwzględnieniem doradztwa podatkowego,
 2. tworzenia struktur biznesowych z uwzględnieniem nowopowstałych podmiotów,
 3. doradztwa prawnego na rzecz wspólników w sporach z innymi wspólnikami powstałych z uwagi na rozbieżności w celach biznesowych oraz życiowych,
 4. audytów prawnych (due diligence) na potrzeby zmian podmiotowych lub przedmiotowych w celu ujawnienia możliwych do wdrożenia rozwiązań.

Sporządzamy też wszelkie dokumenty związane z wybraną procedurą, w tym plany zmian podmiotowych lub przedmiotowych, memoranda informacyjne, uchwały organów, umowy sprzedaży udziałów lub akcji, umowy inwestycyjne.

Równie ważne jak przygotowanie dokumentów jest stałe doradztwo w zakresie rodzących się w trakcie postępowań licznych problemów oraz udział w spotkaniach i negocjacjach z wszystkimi zainteresowanymi stronami, w tym z pracownikami i związkami zawodowymi.  Reprezentujemy klientów przed urzędami oraz sądami w postępowaniach rejestrowych.

Dzięki współpracy z rzeczoznawcami majątkowymi oraz doradcami podatkowymi jesteśmy w stanie pomóc naszym klientom we wszystkich istotnych i związanych z analizowanymi zagadnieniami obszarach.

Przykładowe spośród zrealizowanych przez nas projektów inwestycyjnych:

 • przeprowadzenie na potrzeby przejęcia badania due diligence jednej z najprężniej działających spółek na rynku tłumaczeń oraz szkoleń z siedzibą w Wielkopolsce,
 • przeprowadzenie na potrzeby transakcji share deal częściowego badania due diligence spółki działającej w sektorze przemysłu spirytusowego z siedzibą w Wielkopolsce,
 • przeprowadzenie badania due diligence spółki Skarbu Państwa, której akcje zostały zaoferowane do zbycia w ramach procesu prywatyzacji,
 • doradztwo w procesie scalania akcji (resplit) spółki notowanej na rynku głównym GPW,
 • doradztwo w procesie łączenia trzech spółek, w którym jedna spółka przejmująca przejmowała kilka spółek zależnych,
 • doradztwo prawne przy transakcji przejęcia spółki działającej w sektorze przemysłu spirytusowego z wykorzystaniem kredytu akwizycyjnego o wartości ponad 40.000.000 zł,
 • liczne przekształcenia podmiotów w formy transparentne podatkowo.