fbpx

Prywatni doradcy

Dla osób poszukujących pomocy prawnej z uwagi na ich całościowo trudną sytuację gospodarczą, zawodową lub życiową oferujemy kompleksowe doradztwo ukierunkowanie na rozwiązanie zgłaszanych problemów.

Doświadczenia nabyte w związku ze świadczeniem usług prawnych na rzecz przedsiębiorców, oferujemy również w wielu aspektach życia naszym klientom indywidualnym – jako prywatny doradca. Oferujemy kompleksową, bieżącą pomoc prawną także dla osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami.

Nakreślenie spójnej strategii

Częstokroć w toku rozmów z klientami, których dotknęły przykre zdarzenia, widzimy, że sugerują się one oni radami wielu doradców, którzy nie mają całościowego spojrzenia na ich sytuację prawną. W takich okolicznościach, nakreślenie spójnej strategii wyjścia z problemów jest niezwykle trudne.

Proponujemy wówczas powierzenie nam pomocy prawnej we wszystkich sprawach, z którymi klient się zmaga. Powierzenie problemów w ręce zespołu doradców współpracujących ze sobą, których połączyło zaufanie i chęć niesienia pomocy, przybliża do sukcesu. Osiągnięcie korzystnego efektu jest tym większe, jeśli w zespole doradców są specjaliści z różnych dziedzin.

Korzyści z takiego rozwiązania są nie do przecenienia. Nie ma potrzeby relacjonowania i wchodzenia w szczegóły, nierzadko bolesne i nieprzyjemne, kilkukrotnie bądź przed wieloma osobami. Nie ma też ryzyka pominięcia korzyści i niewykorzystania ich, jeśli takowe ujawnią się przykładowo w jednym z postępowań. Z naszego doświadczenia wiemy, że proponowane rozwiązanie Prywatnego Doradcy daje klientowi znacznie lepsze efekty. Wykorzystujemy wiedzę z poszczególnych postępowań oraz zarządzamy ryzykiem procesowym i prawnym dla klienta.

Kompleksowa pomoc prawna

W ramach usługi Prywatnego Doradcy pomagamy kompleksowo w celu uregulowania skomplikowanej sytuacji klienta i rozwiązania jego wielopoziomowych problemów prawnych. Wstępujemy do wszystkich postępowań, zajmujemy się zagadnieniami majątkowymi, a jeśli jest taka potrzeba to tworzymy byty prawne w celu zabezpieczenia potrzeb rodziny oraz źródła utrzymania. Wykorzystujemy przy tym instytucje prawa cywilnego, rodzinnego, handlowego, pracy, upadłościowego, karnego.