fbpx

Prawnicy od sukcesji

Tworzymy rozwiązania dla przedsiębiorców myślących o przekazaniu następcom swojego biznesu, chcących zabezpieczyć ciągłość jego działania, także dla przyszłych pokoleń.

Problemy z jakimi borykają się przedsiębiorcy podchodzący do zagadnienia sukcesji to forma prawna działalności, ale też struktury przedsiębiorstwa, które umożliwią realizację jej celów. Zapewnienie ciągłości działania to zawsze jedno z założeń, nie mniej jest ono równie ważne jak uwzględnienie w strukturach prawnych oraz modelu sukcesji wkładu sukcesora w stworzenie firmy, przedsiębiorstwa czy marki. Uwzględnić też trzeba potrzeby oraz wizje następców – tych, którzy będą kontynuować dzieło poprzednika, ale też tych, którzy nie zamierzają się w pełen sposób angażować w firmę, ale których interesy wymagają zabezpieczenia.

Do tego dochodzą jeszcze obawy o otoczenie prawne, które w polskim porządku prawnym ulega gwałtownym, często nieprzewidywalnym zmianom. Wreszcie, zawsze aktualne jest pytanie czy sama firma jest gotowa na zmianę pokoleniową.

Proponujemy rozwiązania mając świadomość tych wszystkich problemów, ponieważ nas też sukcesja dotyczy. Wywodzimy się z biznesu, który ma świadomość wyzwań opisanych powyżej. Wiemy co jest ważne w procesie sukcesji jeśli chodzi o założenia, wizje, zagadnienia interpersonalne. Wiedząc to, wykorzystujemy nasze doświadczenia w tworzeniu i przekształceniu firm, relokacji i zabezpieczeniu majątku, prawie spadkowym, restrukturyzacji, doradztwie podatkowym.

Oferujemy klientom:

 1. Analizę sytuacji prawnej i rodzinnej biznesu na potrzeby sukcesji

  Na tym etapie spotykamy się z właścicielami i ich rodzinami, menedżerami, pracownikami. Identyfikujemy sytuację rodzinną, zewnętrzną przedsiębiorstwa oraz wewnętrzną. Poznajemy wizję firmy, a także wizję sukcesora, członków rodziny, następców.

  Adresujemy je do biznesu, analizujemy jego strukturę przez pryzmat regulacji prawnych, w tym z zakresu prawa spadkowego, ale i możliwości realizacji zamierzeń sukcesorów i rodziny. Efektem naszych działań jest raport, który następnie stanie się podstawą do przygotowania planu sukcesji.

 2. Przygotowanie planu sukcesji

  Dobra, skuteczna sukcesja musi przebiegać według planu. Przygotowujemy go z uwzględnieniem wszystkich tych wniosków oraz ustaleń, które poczyniliśmy na etapie analiz. Uwzględniamy w planie czynności prawne takie jak tworzenie struktur, przekształcenia podmiotowe, transakcje na udziałach, które są niezbędne i zapewnią osiągnięcie założonego celu.

 3. Bieżące doradztwo w trakcie realizacji planu

  Na tym etapie wykonujemy wszelkie czynności ujęte w planie, a mianowicie tworzymy struktury, przekształcamy, dzielimy, łączymy, optymalizujemy majątek oraz aktywa, a także zabezpieczamy interesy uczestników procesu sukcesji.

  Wykorzystujemy przy tym nie tylko instytucję polskiego prawa spadkowego i handlowego, ale też modele znane w krajach, gdzie sukcesja od wielu lat jest tematem już okrzepłym.

  Dostosowujemy poszczególne punkty planu w razie zmiany otoczenia prawnego oraz wprowadzenia przez ustawodawcę nowych rozwiązań.

  Na bieżąco wyjaśniamy uczestnikom sukcesji zasadność i celowość poszczególnych czynności, monitorując realizację założeń i celów.

 4. Doradztwo posukcesyjne

  Jesteśmy zaufanymi doradcami. Przeprowadzenie procesu sukcesji wytwarza więzi pomiędzy uczestnikami procesu, a prawnikami, którzy ten proces prowadzą. Właśnie w oparciu o te relacje, już po zakończeniu formalnej części sukcesji, doradzamy firmom i weryfikujemy czy cele sukcesji są dalej realizowane i utrzymywane. Zakończenie prawnej części sukcesji jest początkiem nowej drogi sukcesora i następców i w tej drodzę również towarzyszymy.