fbpx

Prawnicy dla firm

Pomagamy przedsiębiorcom, zarządom, dyrektorom departamentów realizować ich cele biznesowe. Współpracujemy z przedsiębiorcami obecnymi wiele lat na rynku, ale też zaczynającymi swoją przygodę z biznesem. Łączy ich nieszablonowe myślenie, nieustanne poszukiwanie optymalnych rozwiązań, także prawnych.

Myślimy jak biznes, któremu pomagamy, a nasze doświadczenia ewoluują i docierają do większej ilości firm.

Naszym celem jest zapewnienie przedsiębiorcom bezpieczeństwa w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu prawnym. Chcemy zapewnić warunki, w których przedsiębiorcy będą mogli się skupić wyłącznie na prowadzonej działalności, zostawiając nam swoje rozterki prawne, które za nich rozwiążemy i rozwiązujemy.

Usługi przez nas świadczone zapewniają biznesowi bezpieczne funkcjonowanie i minimalizują ryzyko strat spowodowanych niewłaściwie skonstruowanymi umowami, strukturami niedopasowanymi do skali działalności, współpracą z nierzetelnymi kontrahentami czy sporami wewnątrz firmowymi.

Problemy pojawiające się w bieżącej działalności przejmujemy w całości do rozwiązania. Niepewność efektu działań prawnych powinna w naszym przekonaniu być zastąpiona radością z realizowania się w pasji jaką jest biznes.

Dyspozycyjność, transparentność, mobilność i ukierunkowanie na zrozumienie prowadzonej działalności to to, co dajemy naszym klientom.

Budujemy długotrwałe relacje stając się partnerami biznesowymi, będąc gotowymi do ciągłego wspierania firm, które z naszą pomocą się rozwinęły.

Wychodzimy naprzeciw potrzebom biznesu w zakresie:

 1. Umów

  Przygotowujemy umowy na potrzeby określonych wydarzeń z życia przedsiębiorców, jednorazowych i do wielokrotnego wykorzystania. Ogólne warunki umów, regulaminy wewnętrzne, zewnętrzne, w tym te do wykorzystania na stronach internetowych to także obszar naszego doradztwa.

  Weryfikujemy umowy otrzymane od klientów w celu zabezpieczenia ich interesów w trakcie wykonywania tych umów oraz dla poprawienia sytuacji prawnej klienta w toku ewentualnego sporu.
  W swoich analizach uwzględniamy nasze doświadczenie biznesowe, procesowe i zwracamy uwagę na aspekty handlowe, prawnoautorskie, ochrony danych osobowych oraz podatkowe.

 2. Obsługa korporacyjna

  Zapewniamy pełną obsługę korporacyjną spółek handlowych. Przygotowujemy uchwały na zgromadzeniach wspólników, akcjonariuszy, protokoły tych zgromadzeń. Pełna obsługa to także zastępstwo klientów (wspólników, akcjonariuszy) na zgromadzeniach.

  Nie tylko tworzymy powyższe akty korporacyjne, ale też weryfikujemy te przygotowane przez klientów, opiniujemy je.
  Doradzamy przy zmianach umów spółek lub statutów nie tylko w celu zapewnienia zgodności z aktualnymi przepisami, ale w celu dopasowania do otoczenia prawnego lub sytuacji korporacyjnej spółki.

  Tworzymy spółki celowe (SPV) na potrzeby projektów, ale i likwidujemy te spółki, które stały się zbędne i generują koszty oraz ryzyko odpowiedzialności finansowej dla członków organów. Stosownie do potrzeb klientów przejmujemy funkcję likwidatorów lub odkupujemy spółki w celu ich likwidacji (usługowa likwidacja).

  Reprezentujemy przedsiębiorców przed Krajowym Rejestrem Sądowym, przygotowujemy wnioski, zgłaszamy zmiany. Czuwamy nad tym, by moment wpisu nie zniweczył celów biznesowych klienta lub nie utrudniał bieżącej działalności.

  Przygotowujemy wewnętrzne regulaminy korporacyjne, w tym oparte na prawie pracy, wewnętrzne procedury.

  Przygotowujemy opinie prawne, memoranda, informacje. Kontaktujemy się z organami.

  Jesteśmy wszędzie tam, gdzie przedsiębiorca potrzebuje fachowej rady zaufanego doradcy.

 3. Transakcje dotyczące praw lub aktywów

  Doradzamy przy transakcjach zbycia udziałów, akcji, przeniesienia na inne podmioty ogółu praw i obowiązków, wystąpienia ze spółek handlowych (share deals), a także poszczególnych aktywów, w tym nieruchomości oraz zorganizowanych części przedsiębiorstwa (asset deals).

  Przygotowujemy umowy oraz dokumentację dotyczące tych transakcji. Reprezentujemy klientów w negocjacjach tych umów. Jeśli wymaga tego transakcja to ustanawiamy zabezpieczenia na składnikach majątku lub na prawach.

  Prowadzimy badania stanu prawnego przedsiębiorstw oraz spółek na potrzeby transakcyjne (due diligence), a także potransakcyjne, mające na celu weryfikację prawidłowości oświadczeń oraz zapewnień zamieszczonych w umowach.

 4. Ochrona majątku majątku kadry zarządzającej przed przyszłymi wierzycielami

  Wykorzystując kompetencje nabyte w toku prowadzenia spraw restrukturyzacyjnych, upadłościowych, egzekucyjnych, a także dokonywania przekształceń podmiotowych, pomagamy przedstawicielom kadry zarządzającej ograniczyć ryzyko związane z możliwością skierowania roszczeń przez potencjalnych wierzycieli do majątku prywatnego. Jednym ze sposobów, które do tego celu prowadzą jest zawarcie umowy powiernictwa.

  W przypadku zgłoszenia roszczeń wobec kadry zarządzającej, nie składamy broni i reprezentujemy menedżerów w postępowaniach.

  Stoimy na stanowisku, że rozdział majątku prywatnego od firmowego zabezpiecza klienta w sytuacji niepowodzenia przedsięwzięcia biznesowego.

 5. Odzyskiwanie należności

  Odzyskujemy należności od kontrahentów klientów prowadząc postępowania sądowe, a także poza sądowe.

  W przypadku dokonania przez nieuczciwych dłużników przesunięć majątkowych wykorzystujemy instytucje skargi pauliańskiej czy też próbujemy ubezskutecznić dokonane czynności. Korzystamy również z możliwości jakie daje prawo upadłościowe i naprawcze.

 6. Ochrona danych osobowych

  Dla przedsiębiorców chcących zweryfikować zgodność stosowanych przez nich rozwiązań czy procedur z zakresu ochrony danych osobowych przeprowadzimy audyt prawny rozwiązań oraz procedur.

  W zależności od wyników audytu zweryfikujemy funkcjonujące w firmach akty wewnętrzne lub przygotujemy nowe, w celu zachowania zgodności prowadzonego biznesu z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

  Współpracujemy z firmą, która dostarcza rozwiązania technologiczne z zakresu ochrony danych osobowych, a także prowadzi audyty techniczne, IT – Blue Energy Sp. z o.o.. Nasze usługi z zakresu danych osobowych są kompleksowe oraz wielopoziomowe, co gwarantuje naszym klientom bezpieczeństwo w tym obszarze.Jeśli chcesz zminimalizować ryzyko prawne dla własnego biznesu pracując z prawnikami z doświadczeniem zdobytym w największych kancelariach w kraju, uzyskać spokój i bezpieczeństwo co do wdrażanych rozwiązań oraz skupić się na rozwoju biznesu zachęcamy do kontaktu z nami.